NL

Voorwaarden en Condities INKE V.O.F.

Alle bestellingen bij, en overeenkomsten met INKE V.O.F. vallen onder Nederlands recht.

Genoemde prijzen op deze website zijn in € (EURO's) en inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Bestellingen worden enkel geaccepteerd en behandeld na het verwerken van de betaling.

Genoemde levertijden zijn ter indicatie - in geval van beperkte overschrijding van de genoemde levertijden heeft u geen recht op schadevergoeding, ook kunt u de bestelling niet eenzijdig annuleren, tenzij de gestelde levertijd dermate overschreden wordt, dat redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de overeenkomst niet nagekomen.

U kunt bestelde artikelen binnen 14 dagen omruilen of retourneren. LET OP: Artikelen kunnen enkel geruild worden mits de verpakking nog intact is en eventuele zegels ongeschonden zijn. Retourgoederen kunnen enkel geaccepteerd worden als het product en de verpakking nog intact zijn, en voldoende gefrankeerd naar het atelier verzonden worden.

INKE V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar producten door de consument of derden.

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet doorspelen aan derden.

Alles op deze site © INKE V.O.F. (tenzij anders aangegeven). Alle rechten voorbehouden.

INKE v.o.f.,
Semmelweisstraat 3,
2316 DK Leiden,
NL.

(T/F) + 31 (0)71 542 3399

KvK: 28109094
BTW Nr: NL8152.91.838.B

EN

Terms and conditions INKE V.O.F.

All orders and agreements with INKE V.O.F. fall under applicable Dutch law.

Prices mentioned on this website are in € (EURO's) and including VAT. INKE V.O.F. has the right to change offers and prices at her discretion.

Orders will be only accepted and delivered after processing the payment.

Stated delivery times are indicative - You are not entitled to any damages if a delivery date is exceeded, nor shall you be entitled to cancel the order or rescind the agreement, unless the delivery date has been exceeded in such a way that you cannot reasonably be expected to maintain the agreement.

You have the right to return articles within 14 days after receiving them. Please note: Return shipments can only be accepted if the product and packaging have not been damaged and that postage is paid for by the sender. We will not accept return shipments with insufficient postage.

INKE V.O.F. shall not assume any liability whatsoever for damage claims or consequential damage in whatever capacity substantiated as a result of the use of its products by consumers or third parties.

We respect your privacy and will not sell or misuse any data you provide.

All contents of this site © INKE V.O.F. All rights reserved.

INKE v.o.f.,
Semmelweisstraat 3,
NL-2316 DK Leiden,
Netherlands.

(T/F) + 31 (0)71 542 3399

Chamber of Commerce: 28109094
BTW Nr: NL8152.91.838.B

© 2004 / 2023 Inke VOF - All rights reserved - Terms and conditions.